baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych branży turystycznej

Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu przez dwa lata uczestniczyła w Ogólnopolskim projekcie pn. „Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych branży turystycznej” realizowanym przez Toruński LOT. Celem projektu było wzmocnienie organizacji pozarządowych branży turystycznej poprzez zbudowanie sieci współpracy Lokalnych Organizacji Turystycznych.

W czasie konferencji i szkoleń prowadzonych przez profesjonalnych trenerów uczestnicy mieli m.in. możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia dokumentacji czy korzystania z narzędzi IT, a także pozyskiwania funduszy na prowadzenie i rozwój działalności oraz nowoczesnych metod marketingu. W czasie trwania projektu odbyły się też 4 ogólnopolskie konferencje mające doprowadzić do nawiązania ścisłej współpracy między LOT-ami z całej Polski.