baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

27 marca br. (czwartek) w godz. 9.00- 16.00 w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie odbędzie się "Dzień informacyjny nt. Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). Podczas tego spotkania będziecie mogli Państwo uzyskać podstawowe informacje na temat Strategii, poznać możliwości jakie stwarza w zakresie rozwoju współpracy międzyregionalnej w Regionie Morza Bałtyckiego oraz jakie będą możliwości finansowania projektów współpracy w nowym okresie programowania.

Organizatorami spotkania są Punkt Europe Direct – Szczecin, INTERACT Turku oraz Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Spotkanie ma zainspirować przyszłych beneficjentów do realizacji projektów w ramach EUSBSR.

W spotkaniu mogą wziąć udział są przedstawiciele różnych środowisk, w tym europejskich, państwowych, regionalnych i lokalnych instytucji publicznych, uczelni wyższych, instytutów badawczych, organizacji pozarządowych oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem tego regionu.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim, jednak nie jest wymagana bardzo dobra znajomość tego języka. Dyskusja w zespołach będzie odbywała się w języku polskim, a wsparcie tłumaczy umożliwi Państwu aktywne uczestnictwo w całym wydarzeniu.

Aby wziąć udział w spotkaniu, nalezy się zarejestrować w formularzu elektronicznym