baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Kongres Turystyki Polskiej – rejestracja!

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że ruszyła rejestracja uczestników na Kongres Turystyki Polskiej, który odbędzie się w dniach 12 – 14 października 2016 r. w Świdnicy.
Podstawowym założeniem Kongresu jest debata nad wyzwaniami stojącymi przed polską turystyką, dokonanie oceny funkcjonowania tego sektora gospodarki, a przede wszystkim stworzenie platformy porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami a organizacjami turystycznymi.
Organizatorem wydarzenia jest branża turystyczna i Miasto Świdnica. Ministerstwo Sportu i Turystyki jest partnerem merytorycznym oraz bierze udział w pracach Komitetu Honorowego Kongresu Turystyki Polskiej.

Dla osób, które zarejestrują swój udział w wydarzeniu do końca czerwca br., opłata wynosi 250 zł. Po tym terminie cena udziału w imprezie wzrośnie o 100 zł.

Panel rejestracyjny znajduje się w linku poniżej: http://rejestracja.kongresturystyki.pl/2016