baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

System oznakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 29 czerwca 2016 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu: "System oznakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim".
 
Wiele samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki w województwie zachodniopomorskim podejmowało w ubiegłych latach działania na rzecz rozwoju turystyki kajakowej. Jednak brak kompleksowej koordynacji tych działań na obszarze całego regionu może powodować niespójność i chaotyczność zagospodarowywania szlaków.
W celu uniknięcia tego negatywnego zjawiska oraz dla pełnego wykorzystania potencjału wodnego regionu opracowano kompleksową koncepcję oznakowania szlaków kajakowych. Dokument został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i samorządami zajmującymi się turystyką kajakową.

System oznakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim, wizualizacja tablic i znaków, wzór logo i piktogram kajakarza oraz Księga znaków znajdują się na stronie Urzędu - http://www.turystyka.wzp.pl/aktualnosci/system-oznakowania-szlakow-kajakowych-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim

(Źródło: http://www.turystyka.wzp.pl/)