baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

GŁOSOWANIE na kandydatów do ZRDPP na lata 2016-2019

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego działając na podstawie uchwały nr 767/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania ogłasza głosowanie na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2016-2019.

W wyniku przeprowadzonego naboru na kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz po dokonaniu weryfikacji formalnej i uzupełnieniu nadesłanych zgłoszeń została ustalona lista kandydatów w obszarach wynikających z § 5 ust. 14 Trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 767/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2016 r.
Lista kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2016-2019 będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego jest zamieszczona na stronie Urzędu wraz z Formularzem do głosowania oraz dodatkowymi informacjami - http://www.wws.wzp.pl/zachodniopomorska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-0/wybory-do-zrdpp/glosowanie-na-kandydatow-do-zrdpp-na-lata-2016-2019

(Źródlo: http://www.wws.wzp.pl/)