baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Konkurs na "Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT"

certyfikat POT 2016Rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu "Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT 2016". Konkurs w województwie zachodniopomorskim jest organizowany przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Zachodniopomorską Regionalną Organizacja Turystyczną. Zwycięzcy etapu regionalnego zostaną zgłoszeni przez ZROT do etapu ogólnopolskiego.

Certyfikat „Najlepszego Produktu Turystycznego” Polskiej Organizacji Turystycznej to nagroda dla wyjątkowych atrakcji turystycznych w Polsce. Nadawany jest on tylko nowatorskim i przyjaznym turystom miejscom, obiektom, imprezom oraz przedsięwzięciom realizowanym na poziomie regionalnym i lokalnym. Stanowi gwarancję wysokiej jakości i przeżycia wielu niezapomnianych doznań turystycznych, kulturalnych, rozrywkowych, a także rekreacyjno-przygodowych. Konkurs jest organizowany od 2003r. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę, w skład której wchodzą eksperci – praktycy branży turystycznej. Od 2008 r. przyznawany jest również Złoty Certyfikat – specjalna nagroda stworzona dla już certyfikowanych produktów turystycznych, które rozwijają się w unikalny i wyjątkowy sposób.

W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia dotyczące produktu turystycznego, zgodne z przyjętą przez organizatorów definicją pojęcia „produktu turystycznego”:

  1. Produkt turystyczny – Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni. Jako przykłady można wymienić: Festiwal Przystanek Woodstock, Dymarki Świętokrzyskie, Jarmark Dominikański, festiwale filmowe, muzyczne (wydarzenie o dużej skali, dużej liczbie osób biorących w nim udział).
  2. Produkt turystyczny – Pakiet usług turystycznych - Impreza turystyczna – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki. Jako przykłady można wymienić: Małopolska Wieś dla Dzieci, Podziemna eskapada czyli wycieczka z przygodami.
  3. Produkt turystyczny – Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy. Jako przykłady można wymienić: Centrum Słowian i Wikingów, Manufaktura w Łodzi,
  4. Produkt turystyczny – Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.
    Jako przykłady można wymienić: Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Piastowski.
  5. Produkt turystyczny – Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi. Jako przykłady można wymienić: Beskidzka 5, Park Rowerowy Wierchomla.

Regulamin konkursu oraz aplikacja elektroniczna dla produktów turystycznych z województwa zachodniopomorskiego są dostępne pod adresem: https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/home/index?id=ZACHODNIOPOMORSKIE

Uwaga: o "Certyfikat POT" może ubiegać się każdy produkt turystyczny, o "Złoty Certyfikat POT" tylko produkty, które wcześniej otrzymały "Certyfikat POT".

Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń w etapie regionalnym to 21 października 2016r.

Po tym terminie Kapituła Regionalna konkursu rozpoczyna ocenianie zgłoszeń. Na podstawie wyników tej oceny ZROT do 4 listopada 2016r. może zgłosić do etapu ogólnopolskiego maksymalnie 3 produkty w konkursie o "Certyfikat POT" oraz 1 produkt w konkursie o "Złoty Certyfikat POT". Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie.