baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Certyfikacja Informacji Turystycznej

znak informacjaZachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza jednostki informacji turystycznej do składania wniosków o nadanie certyfikatu. Wnioski należy składać na adres ZROT do 30 września 2016r., po tym terminie rozpocznie się procedura oceny.

Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń podmiotów informacji turystycznej. Od 1 czerwca 2016 roku obowiązują:

  • nowy "Regulamin certyfikacji informacji turystycznej w Polsce"
  • nowe "Kryteria Certyfikacji Informacji Turystycznej"
  • nowy "Formularz wniosku".
Wszystkie dokumenty można pobrać z witryny internetowej ZROT www.zrot.pl/dzialalnosc/certyfikacja-it lub POT www.pot.gov.pl/dzialania/l/polski-system-informacji-turystycznej/certyfikacja-it
***

Certyfikacja informacji turystycznej w Polsce została wprowadzona w 2010 roku. Stanowi ona bardzo ważny element realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną polityki zarządzania jakością Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Jej celem jest: stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących ze sobą na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej. Partnerem POT w procesie oceny, weryfikacji i przyznawania certufikatów w województwie zachodniopomorskim jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. 

Certyfikacja opiera się o 4 kategorie. W zależności od spełnianych kryteriów, jednostkom świadczącym usługi informacji turystycznej nadawane są 1, 2, 3 lub 4 gwiazdki. Proces prowadzony jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń jednostek informacji turystycznej. Obecnie w Polsce funkcjonuje 424 certyfikowanych centrów i punktów IT, z tego 17 w województwie zachodniopomorskim (zobacz listę biur). Pamiętać jednak należy, że certyfikaty są przyznawane na ograniczony czas, w związku z tym biura chcące utrzymać swój certyfikat muszą systematcznie poddawać się ocenie.