baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Upływa termin zgłaszania się na Kongres Turystyki Polskiej

kongres turystyki polskiejTylko do 7 października można zgłosić swój udział w Kongresie Turystyki Polskiej w Świdnicy.

Wydarzenie to odbędzie się w dniach 12 – 14 października 2016 r. Podstawowym założeniem Kongresu jest debata nad wyzwaniami stojącymi przed polską turystyką, dokonanie oceny funkcjonowania tego sektora gospodarki, a przede wszystkim stworzenie platformy porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami a organizacjami turystycznymi.

W programie kongresu, poza częścią plenarną, jest 5 bloków tematycznych:

 1. Interwencjonizm państwa: prawne i finansowe instrumenty pośredniego i bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości w turystyce
 2. Zarządzanie promocją turystyczną.
  - W jaki sposób zwiększyć zdolność finansową kraju i miejsc docelowych na rzecz komunikacji marketingowej
  - Jak budować instytucjonalnie markę kraju
  - Granice pomocy publicznej.
  - Wsparcie przedsiębiorców w działaniach promocyjnych - partnerstwo a konieczność
  - Czy system POT-ROT-LOT wymaga ewolucji?
  - Czy dzielić zadania promocji wizerunkowej i produktowej?
 3. Samorząd gospodarczy - rola i zadania w rozwoju turystyki
 4. Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030
 5. Miejsce samorządu i jego zadania w przestrzeni turystycznej

Szczegółowy program dostępny jest na stronie: http://kongresturystyki.pl/program2016/

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Kongresie powinny dokonać rejestracji poprzez formularz elektroniczny: http://rejestracja.kongresturystyki.pl/2016