baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Spotkanie Lokalnych Organizacji Turystycznych z województwa zachodniopomorskiego

Z A P R O S Z E N I E

Spotkanie Lokalnych Organizacji Turystycznych
z województwa zachodniopomorskiego
oraz do udziału w Walnym Zebraniu Członków ZROT

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

W dniu 31 stycznia 2017 r., po ponad 9 latach pełnienia obowiązków Prezesa ZROT, rezygnację z tej funkcji złożył kol. Waldemar Miśko, pozostając w dalszym ciągu w zarządzie organizacji. Tego samego dnia Zarząd Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej powierzył mnie pełnienie funkcji prezesa ZROT. Obejmując tę funkcję w przekonaniu słuszności istoty funkcjonowania ZROT i kontynuacji dotychczasowych dobrych tradycji chciałbym jednak zainicjować bardziej aktywne formy działalności i zacieśnić współpracę wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora gospodarki turystycznej w naszym województwie. W tym zakresie bardzo liczę na aktywność i kreatywność Lokalnych Organizacji Turystycznych zarówno na etapie planowania jak i procesie realizacji poszczególnych działań.

Mając na celu omówienie pomysłów i inicjatyw dotyczących działalności LOT, współpracy ze ZROT oraz dyskusji w tym zakresie zapraszam Państwa na spotkanie Forum LOT województwa zachodniopomorskiego oraz na otwarte Walne Zebranie Członków ZROT, które odbędą się w dniu 3.03.2017r. (piątek) w Karlińskim Ośrodku Kultury, ul. Parkowa 1 w Karlinie.

Program spotkania:
10.30 - 12.30 Spotkanie Forum LOT woj. zachodniopomorskiego
12.30 - 13.45 Zwiedzanie Hali sportowej w Karlinie
13.45 - 16.00 Walne Zebranie Członków ZROT

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 24 lutego 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednym z zadań, jakie chciałbym zrealizować w pierwszej kolejności jest zwiększenie aktywności ZROT i szersze włączenie tej organizacji w zakres działań na rzecz rozwoju sektora gospodarki turystycznej w województwie zachodniopomorskim. Według mnie ZROT jest instytucją dedykowaną ustawowo do wspierania rozwoju i promocji turystyki w naszym województwie i z tego tytułu powinien być elementem systemu realizacji polityki rozwoju gospodarki turystycznej w regionie zachodniopomorskim – kreatywnym narzędziem do jej realizacji.

Istotą sukcesu powyższego założenia jest faktyczna i aktywna współpraca w ramach „systemu”, którego elementem powinny być wszystkie podmioty mające w swym zakresie działalności rozwój gospodarki turystycznej w naszym regionie: od Urzędu Marszałkowskiego rozpoczynając, poprzez wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego, Lokalne Organizacje Turystyczne, inne NGO oraz przedsiębiorcy.

Mimo jednoznacznych zapisów o strategicznej roli turystyki dla rozwoju woj. zach-pom. i wielu werbalnych deklaracji, również podczas naszych spotkań, odczuwam praktyczny niedosyt pełnego wykorzystania potencjału sektora gospodarki turystycznej. Obecny sposób postrzegania turystyki (w tym ZROT i LOTów), zarówno ten zewnętrzny jak i nasz wewnętrzny, nie do końca spełnia standardy efektywności rozwoju branży turystycznej i wymaga modyfikacji. Czynnikami motywującymi do zmian, akurat teraz są m.in:

  • nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 - ostatnia szansa na istotny rozwój podstaw (regionalnych i lokalnych) aby w przyszłości ten sektor nie tylko sam się rozwijał ale był aktywnym generatorem rozwoju dziedzin kompatybilnych,
  • rosnąca rola turystyki jako koła zamachowego gospodarki i boom inwestycyjny w polskiej turystyce (duża ilość inwestycji publicznych i prywatnych realizowanych dzięki wsparciu środków unijnych). W szczególności w przypadku tych pierwszych, potrzebne są działania komercjalizujące uruchamiające ich efektywność gospodarczą,
  • widoczny i co gorsza pogłębiający się „marazm” we współpracy na rzecz rozwoju regionalnej turystyki, w szczególności niewielka ilość skomercjalizowanych lokalnych produktów turystycznych, brak Lokalnych Touroperatorów, likwidacja Zachodniopomorskiej Izby Turystyki, mała aktywność branżowych NGO. W jeszcze większym stopniu dotyczy to LOTów, które mając ogromny potencjał w praktyce nie otrzymują stosownego wsparcia aby podjąć oczekiwaną aktywność, a my też nie mamy dla nich konkretnych propozycji (choć powinniśmy być ich liderem).

Powyżej napisałem czym powinien być ZROT i w tym kontekście nasuwa mi się wiele wątpliwości i związanych z tym dylematów.

Po pierwsze czy faktycznie jesteśmy elementem systemu realizacji polityki rozwoju gospodarki turystycznej w naszym województwie? Czy jako: ZROT, LOTy, JST, przedsiębiorcy, jesteśmy elementem większego mechanizmu działającego dla całego regionu, czy jesteśmy zbiorem samodzielnych podmiotów realizujących własne cele?

Po drugie czy ten system, o którym wspominam, w ogóle istnieje? Jeśli TAK to jakie jest nasze miejsce w tym systemie – np. relacje z innymi podmiotami: Urząd Marszałkowski, JST, inne NGO, przedsiębiorcy – bez względu na to czy są już naszymi członkami czy jeszcze nie? I nie chodzi mi tutaj o relacje formalno-prawne ale przede wszystkim o pragmatykę działania. Czy, i dla kogo, jesteśmy: liderem, kreatorem, narzędziem, realizatorem i co możemy zrobić aby w określonych warunkach realizować te funkcje?

Po trzecie dokąd zmierzamy, jaka powinna być regionalna polityka turystyczna, cele krótko i długookresowe, jaki powinien być podział zadań, co i kto ma robić – co tak naprawdę chcemy osiągnąć, co i do kiedy mamy zrealizować, w jaki sposób zweryfikujemy efekty oraz jakie mają być źródła finansowania oczekiwanych działań?

Przedstawiając powyższe chcę zainspirować Was do dyskusji i zacieśnienia współpracy. Niezależnie od spotkania podczas Walnego Zgromadzenia Członków ZROT zachęcam do przesyłania swoich przemyśleń, opinii i propozycji do Biura ZROT albo bezpośrednio do mnie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Polecam też lekturę książki pt. „Poradnik współpracy JST-NGO sektora turystyki” – do bezpłatnego ściągnięcia ze strony www.zrot.pl

RAZEM można WIĘCEJ to motto, które chciałbym aby było motywem przewodnim zwiększenia naszej wspólnej aktywności.

Przesyłam pozdrowienia i zapraszam do współpracy.

(-)

Marek Migdal
Prezes ZROT