baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Analiza podaży turystyki zdrowotnej. Turystyka zimowa w Polsce 2016/2017. Raport z badań

Na stronie POT umieszczone zostały dwa interesujące raporty: "Analiza podaży turystyki zdrowotnej", "Turystyka zimowa w Polsce 2016/2017. Raport z badań"

-  Pierwszy, prezentuje wyniki badań jakościowych i ilościowych na temat turystyki zimowej w Polsce („Turystyka zimowa w Polsce 2016/17”). Temat aktualny - można się spodziewać, że w bieżącym sezonie na krótszy bądź dłuższy urlop zimowy wyjedzie najprawdopodobniej co dziewiąty Polak. Raport, opracowany w Departamencie Strategii POT, zawiera m.in. informacje o czynnikach wpływających na modele wyjazdów w zimie, wadach i zaletach polskiej oferty wypoczynku zimowego, oczekiwaniach turystów wobec polskich usługodawców.  

-  Drugi, to podsumowanie prac analitycznych związanych z obszarem turystyki zdrowotnej w Polsce. Celem wykonanej na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej „Analizy podaży turystyki zdrowotnej w Polsce” było zdiagnozowanie polskich placówek medycznych (w tym uzdrowiskowych) stanowiących potencjalne bądź faktyczne miejsca docelowe podróży turystów zagranicznych w celu zdrowotnym. Wśród celów szczegółowych analizy należy wskazać: ocenę dostępności placówek medycznych, ich gotowości do obsługi pacjentów zagranicznych oraz wskazanie potencjalnych rynków, z których mają szansę pozyskiwać pacjentów zagranicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami https://pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy