baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Katalog dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego ...

Na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki został opracowany „Katalog dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki”.

Celem publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania idei partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej PPP) w turystyce, a także przedstawienie doświadczeń i potencjalnych korzyści wynikających z realizacji inwestycji w tej formule. Informacje te mogą zachęcić do zainicjowania nowych projektów, które przyczynią się do rozwoju turystyki.

W Katalogu zawarta jest charakterystyka całego rynku PPP w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć realizowanych w obszarze turystyki. Analiza przykładów zawartych w publikacji potwierdza, że przedsięwzięcia z tego sektora są najliczniej inicjowanymi, a także realizowanymi postępowaniami z wykorzystaniem formuły PPP.

Kluczowy element publikacji to przedstawienie wybranych projektów z zakresu turystyki – dobrych praktyk, wzbogaconych o wywiady z osobami zaangażowanymi w ich realizację, zarówno po stronie podmiotu publicznego, jak również partnera prywatnego.

Zgodnie z założeniami „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku”, realizacja inwestycji z wykorzystaniem formuły PPP jest jednym z priorytetowych kierunków rozwoju turystyki w ciągu najbliższych lat.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji!

Link do Katalogu dobrych praktyk projektów...

 

Źródło: http://www.msport.gov.pl