baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

VI Ogólnopolski Konkurs „Gmina Przyjazna Rowerzystom"

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza do udziału w konkursie, który ma na celu zebranie i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich planach i działaniach uwzględniły potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą rowerową infrastrukturę, inicjują lub włączają się w organizowanie rowerowych imprez i akcji, wydają rowerowe mapy i przewodniki, stają się coraz bardziej przyjazne dla rowerowych podróżników.


Konkurs promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, organizują, bądź włączają się w akcje „Bądź bezpieczny na rowerze”, znakowania rowerów, czy też promowanie w swoich działaniach jazdę w kasku i kamizelce odblaskowej.

Konkurs jest idealną okazją nie tylko do promocji „rowerowych działań” i gmin, które na co dzień nie koniecznie przebijają się ze swoją ofertą w mediach do szerokiego grona odbiorców ale również do nagrodzenia i dostrzeżenia zaangażowania władz gmin, stowarzyszeń i wszelkich aktywistów działających na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w swoich miastach i gminach.
Konkurs jest kontynuacją konkursu zainicjowanego przez PTTK w ramach Roku Turystyki Rowerowej w 2012 r.

II. WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs ma za zadanie prezentować działania związane z:
a. inwestycjami gmin w infrastrukturę turystyczną: szlaki i drogi rowerowe, wypożyczalnie rowerów, punkty napraw rowerów, miejsca obsługi rowerzystów, stojaki dla rowerów w miejscach użyteczności publicznej (dworce PKP, PKS, urzędy itd., )
b. promocją w postaci wydanych map, przewodników, aplikacji mobilnych, informacji na stronach gminy i innych portalach.
c. popularyzacją turystyki rowerowej poprzez organizację cyklicznych imprez dla miłośników dwóch kółek
d. wskazaniem konkretnych działań podejmowanych na rzecz mieszkańców i turystów związanych z propagowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym osób korzystających z jednośladu (np. kamizelki odblaskowe, właściwe oświetlenie pojazdów, znakowanie pojazdów, jazda w kasach, zachowanie odległości 1,5 m).

2. Przewiduje się kategorie: gmina wiejska, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska i gmina miejska na prawach powiatu.

3.W zgłoszeniu udziału w konkursie należy podać: szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji w latach 2016 i 2017 (do 30 lipca) (m.in. długość dróg i ścieżek rowerowych, oznakowanych szlaków rowerowych, ilość urządzeń, miejsc postojowych, wypożyczalnie sprzętu, punkty napraw rowerów), w miarę możliwości z mapami i planami oraz dokumentacją fotograficzną, kopie publikacji prasowych, wydawnictwa własne, adresy współpracujących portali, wykaz organizowanych imprez (rajdy, zloty) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających starania o certyfikat, w tym o przedsięwzięciach planowanych na przyszły rok, a także o długofalowym planie utrzymania i konserwacji istniejącej infrastruktury rowerowej.

4. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z materiałami uzupełniającymi, dokumentującymi różne działania (mapy, foldery, fotografie) należy przesyłać do 10 sierpnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11 z dopiskiem „Gmina Przyjazna Rowerzystom”.

Karta zgłoszenia w konkursie do pobrania ze strony www.narowerze.pttk.pl

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez specjalnie powołane Jury, które w terminie do 5 września 2017 r. dokona m.in. weryfikacji kart zgłoszeń w terenie, a wyniki Konkursu ogłoszone będą na stronie www.narowerze.pttk.pl do dnia 10 września 2017 roku.

6. Laureaci w poszczególnych kategoriach zostaną uhonorowani certyfikatami, które zostaną wręczone 21 września 2017 roku podczas Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-Expo w Kielcach

7. NAGRODY:
Gmina, która uzyskała trzykrotnie certyfikat Gminy Przyjaznej Rowerzystom w VI edycji może ubiegać się o nagrodę Grand Prix
– rower ze wspomaganiem elektrycznym – dla jednej z gmin sponsoruje Trybeco sp z o.o

Laureaci VI edycji otrzymują voucher od Targów Kielce - możliwość nieodpłatnego zaprezentowania gminy na stoisku „Rowerem przez Polskę” podczas VIII Międzynarodowych Targów Bike-Expo.

Związek Powiatów Polskich funduje dla jednej z gmin aplikację promującą gminne atrakcje dla turystów-rowerzystów w 3D.

Konkurs Patronatem Honorowym objęło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna oraz Związek Powiatów Polskich.


Źródło: http://www.narowerze.pttk.pl/