baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

IV Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze

Tematyka: „Marketing terytorialny – chwyt czy mit w zarządzaniu regionem?” Jak zbudować i wypromować markę regionu gryfickiego? Tematyka tegorocznego Forum bezpośrednio nawiązuje do poprzednich jego edycji. Jednocześnie stanowi ona rozwinięcie wątku, związanego z poszukiwaniem strategicznych czynników rozwoju regionu gryfickiego, jako szczególnego obszaru, charakteryzującego się walorami i zasobami, których odkrycie i uruchomienie stanowi warunek budowania jego marki.

Jednym z podejść rozwijanych na gruncie koncepcji rozwoju regionalnego jest przekonanie, iż sukces jednostki terytorialnej uzależniony jest od jej właściwej orientacji na odpowiednią grupę odniesienia: „klientów” i partnerów, i konsekwentnego podporządkowania wszystkich działań jej interesom i oczekiwaniom. Tego rodzaju podejście stanowi istotę marketingu miejsca, nazywanego marketingiem terytorialnym. O specyfice tej dziedziny decyduje źródło korzyści oferowanych odbiorcom, które w tym przypadku wiąże się z „miejscem”, tj. z konkretnymi cechami jednostek przestrzenno-administracyjnych, ich potencjałami, strukturą, celami, i szeregiem innych atrybutów.

Pytania, na które odpowiedzi będą poszukiwać uczestnicy dyskusji:

 • Czym jest marketing miejsca? Do kogo jest skierowany? Co może być „produktem” jednostki przestrzennej? Jakie instrumenty wykorzystuje się w marketingu terytorialnym?
 • Czy i jakie znaczenie ma marketing terytorialny dla samorządów? Jakie są korzyści i zagrożenia związane z oparciem strategii rozwoju  gminy (lub innej przestrzeni, np. obszaru funkcjonalnego) na koncepcji marketingu terytorialnego?
 • Jakie są najlepsze samorządowe praktyki promocji miejsc?
 • Czy i/lub w jakich obszarach wskazane jest partnerstwo podmiotów działających na rynku miast i regionów?
 • Jakie są marketingowe instrumenty oddziaływania na inwestorów krajowych i zagranicznych?
 • Terytorialny marketing-mix dla Gryfic i ich potencjalnego obszaru funkcjonalnego. Czy turystyka może być kołem zamachowym rozwoju gryfickiego obszaru funkcjonalnego?

23 maja 2017 r., godzina 10:00.
Miejsce: Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, ul. Piłsudskiego 34.

PROGRAM FORUM

WIĘCEJ INFORMACJI na stronie Organizatora  http://www.zpsb.pl/WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Województwo Zachodniopomorskie


PATRONAT NAD WYDARZENIEM:

 • PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OLGIERDA GEBLEWICZA
 • STAROSTA GRYFICKI
 • BURMISTRZ MIASTA GRYFICE
 • BANK SPÓLDZIELCZY W GRYFICACH
 • ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO