baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Międzynarodowa Konferencja SILVER TOURISM w Darłowie

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja SILVER TOURISM w Darłowie przeszła do historii.
W Unii Europejskiej dostrzeżono ogromny potencjał „srebrnego rynku”, a w turystyce sformułowano priorytet w tym zakresie: Rozwój turystyki „age friendly – przyjaznej starzeniu” w okresie średniego i niskiego sezonu.
Realizację wspomnianego priorytetu rozpoczęły już niektóre kraje i są liderami w tym zakresie. Czas, aby także w Polsce podjąć profesjonalne działania i we właściwy sposób przygotować się do skutecznego konkurowania w obszarze „srebrnej turystyki”.

Na takie i zbliżone tematy dyskutowano podczas konferencji, która zgromadziła w Darłowie przedstawicieli biznesu turystycznego, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych z całego kraju. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkunastu europejskich krajów min. Niemiec, Szwajcarii, Francji, Danii, Czech, Austrii, Szwecji, Holandii czy Słowenii, na czele z prezydentem Europejskiej Federacji Osób Starszych EURAG Dirkiem Jarre. Podczas konferencji po raz pierwszy w Polsce zebrała się również Rada Główna tej europejskiej instytucji.

Srebrna Turystyka, będąca jednym z elementów srebrnej gospodarki to olbrzymie szanse, ale i wielki potencjał.

Konkluzją tegorocznej konferencji było podpisanie DEKLARACJI WSPÓŁPRACY I ROZWOJU W KIERUNKU WZMACNIANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ SREBRNEJ TURYSTYKI W WYMIARZE EUROPEJSKIM. Deklaracja jest intencyjna, ale już dziś wiadomo, że do jej wypracowanego tekstu odwoływać się będą przyszłe działania wielu instytucji w kraju i w Europie. Nazwana została też mianem historycznej, ponieważ została podpisana po raz pierwszy i w takim gronie.

Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna na podstawie uzgodnień z EURAGIEM będzie organizatorem kolejnych edycji Konferencji.

Tekst deklaracji do wglądu znajduje się na stronie www.darlot.pl/silvertourism.

Organizatorem konferencji była Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna przy współudziale Europejskiej Federacji Osób Starszych EURAG oraz PRO AGE Pracowni Geronto-Technologii i Edukacji Gerontologicznej.

 

Konferencja odbyła się pod patronatem: