baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Zgłoś się do konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT 2017

certyfikat POT logoRozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu "Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT 2017". Konkurs w województwie zachodniopomorskim jest organizowany przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Zachodniopomorską Regionalną Organizacja Turystyczną. Zwycięzcy etapu regionalnego zostaną zgłoszeni przez ZROT do etapu ogólnopolskiego. Zgłoszenia przyjmowane są wyłacznie porzez aplikację konkursową (link niżej). Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:

  • Certyfikat POT (dla każdego)
  • Złoty Ceryfikat POT (dla tych, którzy wczesniej otrzymali Certyfikat POT)

Zgłoszenia i regulamin: https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/home/index?id=ZACHODNIOPOMORSKIE

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa: 25 września 2017r.

Po tym terminie Kapituła Regionalna Konkursu rozpoczyna ocenianie zgłoszeń. Na podstawie wyników tej oceny ZROT może zgłosić do etapu ogólnopolskiego maksymalnie 3 produkty w konkursie o "Certyfikat POT" oraz 1 produkt w konkursie o "Złoty Certyfikat POT".

Certyfikat „Najlepszego Produktu Turystycznego” Polskiej Organizacji Turystycznej to nagroda dla wyjątkowych atrakcji turystycznych w Polsce. Nadawany jest on tylko nowatorskim i przyjaznym turystom miejscom, obiektom, imprezom oraz przedsięwzięciom realizowanym na poziomie regionalnym i lokalnym. Stanowi gwarancję wysokiej jakości i przeżycia wielu niezapomnianych doznań turystycznych, kulturalnych, rozrywkowych, a także rekreacyjno-przygodowych. Konkurs jest organizowany od 2003r. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę, w skład której wchodzą eksperci – praktycy branży turystycznej. Od 2008 r. przyznawany jest również Złoty Certyfikat – specjalna nagroda stworzona dla już certyfikowanych produktów turystycznych, które rozwijają się w unikalny i wyjątkowy sposób.

W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia dotyczące produktu turystycznego, zgodne z przyjętą przez organizatorów definicją pojęcia „produktu turystycznego”:

  1. Produkt turystyczny – Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni. (przykłady: Festiwal Przystanek Woodstock, Dymarki Świętokrzyskie, Jarmark Dominikański, festiwale filmowe, muzyczne, wydarzenia o dużej skali, dużej liczbie osób biorących w nim udział).
  2. Produkt turystyczny – Pakiet usług turystycznych - Impreza turystyczna – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki. (przykłady: Małopolska Wieś dla Dzieci, Podziemna eskapada czyli wycieczka z przygodami).
  3. Produkt turystyczny – Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy. (przykłady: Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie, Manufaktura w Łodzi).
  4. Produkt turystyczny – Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą. (przykłady: Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Piastowski).
  5. Produkt turystyczny – Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi. (przykłady: Beskidzka 5, Park Rowerowy Wierchomla).