baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Badanie ruchu turystycznego w roku 2017 na Pomorzu Zachodnim

Za pośrednictwem centrów i punktów informacji turystycznej w województwie zachodniopomorskim Urząd Marszałkowski przeprowadził w 2017 roku ankietowe badanie ruchu turystycznego w regionie.
 
W 2017 roku w 12 punktach „I” przebadano 2 134 turystów, z czego 592 stanowili goście z zagranicy. Spośród gości zagranicznych 64,7% stanowili obywatele Niemiec. Spośród turystów z Polski największą grupę stanowili mieszkańcy Mazowsza (14,5%), Wielkopolski i Śląska (odpowiednio 11,21% i 10,9%). Turyści „wewnętrzni” , czyli mieszkańcy naszego województwa stanowili 12% badanych. Wśród badanych przeważają dłuższe pobyty na okres 2-5 dni - 31%, a na okres 6-9 dni 25% turystów. Badanie potwierdza, że do naszego regionu turyści przyjeżdżają przede wszystkim w celach wypoczynkowych, które łączą z turystyką aktywną. Turyści na noclegi najchętniej wybierają kwatery prywatne (16%), pensjonaty (14%) i hotele (11%).
 
Raport z badania znajduje się na stronie - http://www.turystyka.wzp.pl/