baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

 Badania, analizy i statysyki

 
Badania ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w roku 2013 (wykonane na zlecienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego)
 
Badanie bazy noclegowej w kontekście rozporządzenia PE i Rady nr 692/2011 w sprawie europejskiej statystyki turystyki uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE. (Materiały z konferencji, Warszawa 2012)
 
Organizacja i przebieg EURO 2012 w POlsce w opinii kibiców zagranicznych i Polaków. (Materiały z konferencji, Warszawa 2012 r.)
 
Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. (Materiały z konferencji, Warszawa 2012 r.)
 
Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski lata 2009-2010. (Materiały z konferencji, Warszawa 2012 r.)
 
Ekonomiczne czynniki rozwoju turystycznego; popyt turystyczny. (Opracowanie: Teresa Skalska, mat. z konferencj-Warszawa 2012)
 
Polska gospodarka turystyczna w okresie światowego kryzysu. (Opracowanie: IT i PART, 2010 r.)

 

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce. (Opracowanie wykonano na zlecenie: Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2009 r.)
 
Analiza konkurencyjności oraz znaczenia Polski jako destynacji turystycznej dla wybranych rynków emisyjnych. (Opracowanie: Polska Organizacja Turystyczna, 2008 r.)
in pdf mae
 
Badania rozpoznawalności Polski na rynkach zagranicznych. (Raport Polskiej Organizacji Turystycznej, 2008 r.)
 
Projekt założeń prac badawczych dotyczących potrzeb doskonalenia zawodowego i szkolenia kadr dla turystyki. (Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki wykonane przez Instytut Turystyki, 2007 r.)
 
Analiza rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Stan, szanse i zagrożenia. (Opracowanie: Instytut Turystyki, 2007)
 
Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2004-2006. (Opracowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki, 2008 r.)

 Statystyki na stronie