baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

10. Forum Samorządowe 2014

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pn. 10. Forum Samorządowe, która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2014 r. w Kołobrzegu, w Marine Hotel. Tegoroczne Forum poświęcone będzie dziesięcioleciu polskich samorządów w Unii Europejskiej - osiągnięciom i sukcesom, szansom, ale też wyzwaniom, jakie stawia przed Polską członkostwo w zjednoczonej Europie. Rozważania i dyskusje koncentrować się będą wokół zagadnień:

  • Efekty członkostwa w Unii Europejskiej – w stronę Europy regionów
  • Samorząd w Europie. Miejsce i rola europejskich samorządów w kształtowaniu przyszłej polityki UE
  • Europa regionów i jej finanse

Moderatorami paneli dyskusyjnych będą redaktorzy:  Jarosław Kuźniar oraz Jacek Żakowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu i noclegów.
Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.forumsamorzadowe.wzp.pl do 18 maja 2014 r. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Biuro Organizacyjne Forum:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Gabinet Marszałka
tel. +48 91 48 07 270,  +48 91 48 07 287,  +48 91 48 07 264,
fax +48 91 48 93 971
www.forumsamorzadowe.wzp.pl