Rząd przyjął Strategię Rozwoju Polski Zachodniej

Polska Zachodnia200W ostatnim dniu kwietnia, po prawie czterech latach prac, rząd przyjął Strategię Rozwoju Polski Zachodniej. Powstała we współpracy pięciu marszałków Zachodniej Polski (zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego) oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W toku prac marszałkowie uzgodnili listę ośmiu projektów kluczowych, których realizacja ma podnieść konkurencyjność makroregionu Polski Zachodniej. Jednym z nich jest Odrzańska Droga Wodna, a dokładnie modernizacja docelowo do IV klasy żeglowności na całej długości rzeki. W pierwszej kolejności przywrócona ma zostać minimum III klasa żeglowności dla potrzeb transportu, ochrony przeciwpowodziowej i turystyki wodnej.

Kolejny projekt to modernizacja linii kolejowych w ciągu CETC-Route65. Inwestycja ta zakłada modernizację linii kolejowej C-E 59 („Odrzanka”) relacji  Szczecin - Kostrzyn – Zielona Góra – Wrocław – Międzylesie, w tym przywrócenie dopuszczalnej prędkości technicznej minimum 120 km/h. Druga  część projektu to modernizacja linii kolejowej E59 relacji Świnoujście (z odgałęzieniem na Szczecin) – Poznań – Wrocław i E30 Wrocław – Opole – Kędzierzyn Koźle, w tym perspektywiczne wprowadzenie dopuszczalnej prędkości technicznej 160-200 km/h.

W ramach projektów drogowych, w strategii znalazło się dokończenie budowy drogi S3 w ciągu CETC-Route65, w tym znajduje się budowa drugiej jezdni obwodnic Gorzowa Wielkopolskiego i Międzyrzecza, budowa odcinka Sulechów – Nowa Sól, Nowa Sól – Legnica, rozpoczęcie budowy odcinka Legnica – Lubawka oraz dokończenie budowy fragmentu Szczecin – Świnoujście.

Kolejne projekty drogowe to dokończenie budowy drogi S5 Wrocław – Poznań – Bydgoszcz oraz budowa drogi ekspresowej S11, w tym przebudowa drogi krajowej nr 11 Kołobrzeg – Tarnowskie Góry do parametrów drogi ekspresowej.

Z obszaru energetyki wśród projektów znalazły się sieci energetyczne Polski Zachodniej. Mowa tu o budowie między innymi linii przesyłowych 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice – Wrocław – Świebodzice,   Eisenhuttenstadt – Gubin – Zielona Góra – Polkowice, Baczyna – Polkowice, Baczyna – Krajnik, Piła Krzewina – Żydowo Kierzkowo.

Projekty ze strategii mają być sfinansowane z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, zwłaszcza z programów operacyjnych, jak POIiŚ, PO Innowacyjna Gospodarka i PO Cyfrowa Polska. Projekty wynikające ze strategii ponadregionalnych mogą być preferowane w krajowych programach operacyjnych.