baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Nowa trasa rowerowa w Sławnie na Dzień Dziecka

Nowa trasa rowerowa została otwarta w niedzielę, 1 czerwca br., w Sławnie. Jej budowa była wpisana w realizację projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulicy Basztowej i Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych”.Inwestycja otrzymała unijne wsparcie. W niedzielnej uroczystości udział wziął wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski oraz burmistrz Sławna Krzysztof Frankenstein.

Projekt zakładał rewitalizację obszaru zdegradowanego wskazanego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Sławno na lata 2010-2020. Inwestycja obejmowała również przebudowę ulicy Basztowej i Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowę 3 kilometrów ścieżek rowerowych.

Więcej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.