baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Konkurs "Mój sukces dzięki EFS"

Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie zaprasza mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie na pracę literacką, rysunek, zdjęcie lub krótki film promujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach konkursu wyodrębniono 2 kategorie wiekowe:
1) dzieci i młodzież do 18 roku życia
2) osoby powyżej 18 lat.

Prace na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami (udostępnionymi poniżej do pobrania) należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 01.10.2014 na adres:

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Koszalinie
przy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin.

Z dopiskiem: Konkurs „Mój sukces dzięki EFS”

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Honorowy Patronat nad konkursem:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Prezydent Miasta Koszalina
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Miasto Szczecin
Patronat medialny : Radio Koszalin, TVP Szczecin

Więcej o konkursie na stronie Regionalnego Ośrodka EFS

(Źródło:www.szczecin.roefs.pl)