baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Zachodniopomorskie. Rozpoczynają się spotkania powiatowe dla JST i NGO

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i Pracownia Pozarządowa (dawniej Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych) - partnera projektu, współrealizujących projekt pn. „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku” informują, że rozpoczyna się cykl plenarnych spotkań w 21 powiatach woj. zachodniopomorskiego.
Spotkania skierowane są do przedstawicieli:
JST (w szczególności do osób / Pełnomocników zajmujących się współpracą administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi i/lub zasiadających we wspólnych zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym, w tym w Radach Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim) oraz
organizacji pozarządowych z terenu powiatu (w szczególności do osób zasiadających we wspólnych zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym, w tym w Radach Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim).

Celem spotkań będzie zwiększenie zakresu i poprawy jakości mechanizmów współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. Promowane będą istniejące standardy dotyczące wyłaniania i udziału przedstawicieli III sektora w ciałach doradczych i konsultacyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym (rozwiązania wypracowane w ramach Sieci SPLOT, dobre praktyki z województwa i kraju), ponadto przeprowadzona zostanie analiza sytuacji w powiecie, potrzeb / barier w temacie współpracy i konsultacji JST z organizacjami pozarządowymi.
 
Więcej na stronie Pracownia Pozarządowa.

(Źródło: www.pracowniap.org.pl)