baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

65. Konferencja NZ dla organizacji pozarządowych poświęcona roli społeczeństwa w opracowaniu światowej agendy rozwoju po roku 2015.

Istotą konferencji jest włączenie społeczeństwa obywatelskiego w zmiany, które mogą przekształcić cały świat. Organizacje pozarządowe będą miały niepowtarzalną okazję wypowiedzieć się na temat strategii i działań, jakie należy podjąć, by zmniejszyć ubóstwo, zapewnić zrównoważony rozwój i sprawiedliwość ekonomiczną, promować prawa człowieka i równouprawnienie kobiet, chronić środowisko i zapobiegać zmianom klimatu.

Konferencja zakończy się przyjęciem Deklaracji, która będzie jednocześnie agendą działań organizacji pozarządowych w zakresie ograniczenia ubóstwa, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka i zmian klimatycznych.
Zobacz więcej na stronie Ośrodka Informacji ONZ.

(Źródło: www.unic.un.org.pl)