baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Uprzejmie informuję, iż w trakcie panelu podsumowane zostaną dotychczasowe konsultacje społeczne projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi, jak również każdy z uczestników będzie mógł zgłosić uwagi do dokumentu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przu ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w sali im. A. Bączkowskiego (I piętro).

Więcej na stronie Departamentu Pożytku Publicznego.

(Żródło: www.pozytek.gov.pl)