baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Projekt edukacyjny „Poznajemy Polskę – Bałtyckim Szlakiem Rowerowym”

Projekt objęty został patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki, National Geographic Polska i Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest pokonanie przez 15 osobową grupę młodzieży prawie 500-kilometrowego odcinka polskiego wybrzeża i uczczenie 10 rocznicy powstania polskiej edycji magazynu Traveler oraz 15 rocznicy wydania pierwszego polskiego magazynu National Geographic.

Ponadto w ramach realizacji projektu podjęte zostaną działania w zakresie:

  • popularyzacji turystyki rowerowej,
  • promocji międzynarodowego odcinka szlaku rowerowego R-10 (EuroVelo10) Wokół Bałtyku,
  • promocji bezpiecznych form uprawiania turystyki,
  • upowszechniania kultury fizycznej,
  • propagowania zachowań prozdrowotnych,
  • edukacji w zakresie geografii, środowiska naturalnego oraz historii polskiego wybrzeża.

W programie wydarzenia uwzględniono również zajęcia edukacyjne na terenie Wolińskiego i Słowińskiego Parku narodowego oraz w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu. Uroczyste podsumowanie projektu „Poznajemy Polskę – Bałtyckim Szlakiem Rowerowym” odbędzie się w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

To już drugi projekt edukacyjny Klubu Przyjaciół National Geographic Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie wyróżniony przez Ministra Sportu i Turystyki. W 2011 r. patronat honorowy uzyskał projekt „Zdobywamy Polskie Góry”.

(Źródło: www.msport.gov.pl)

Do pobrania:
Szczegółowy harmonogram głównego etapu realizacji projektu
„Poznajemy Polskę – Bałtyckim szlakiem Rowerowym”