IV edycja konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu - nabór mija 15.07.2014 r.

Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza osoby prawne – organizacje pozarządowe, które uzyskały osobowość prawną co najmniej na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku Aplikacyjnego, działają na zasadzie no-profit lub non for profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe, do udziału w IV edycji konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w 2014 roku.

1.     Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi do 30 tys. zł.
2.     Termin składania ofert: od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r.
3.     Maksymalny czas realizacji projektu: od 18 listopada 2014 r. do 18 maja 2015 r.
4.     Dokumenty do pobrania oraz wszelkie niezbędne informacje – www.fundusznotariatu.pl

(Źródło: www.fundusznotariatu.pl)