Głosowanie na kandydatów do ZRDPP na lata 2014-2016

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego działając na podstawie Uchwały Nr 1054/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania ogłasza głosowanie na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2014-2016.

Pełna lista kandydatów na tronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Czekamy na głosy NGO do 27 sierpnia. Zapraszamy do GŁOSOWANIA!

(Żródło: http://www.wzp.pl/wws/organizacje_pozarzadowe/zachodniopomorska_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego.htm)