baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Szczecin. Bezpłatna konferencja "Rewitalizacja społeczna"

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaprasza do udziału w konferencji promującej osiągnięcia projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”, która odbędzie się 14 października 2014 r. w Szczecinie. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk rewitalizacji społecznej w aspekcie krajowym i międzynarodowym oraz model działań lokalnych partnerstw na obszarach objętych rewitalizacją opracowany w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”.

Uczestnicy konferencji zapoznają się także z metodą szkoleniową stanowiącą nowatorskie działanie w zakresie metodologii pracy ze środowiskami lokalnymi oraz osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, będącą rezultatem realizacji projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”.

Konferencje skierowane są do publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych oraz samorządów terytorialnych zaangażowanych w działalność rewitalizacyjną oraz zainteresowanych przyszłą działalnością rewitalizacyjną planowaną do dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. (szczegóły na stronie: www.rewitalizacjaspoleczna.pl)

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizator zapewnia wyżywienie oraz zwraca koszty dojazdu na konferencję do wysokości najtańszego publicznego środka transportu na danej trasie.

Szczegóły dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://rewitalizacjaspoleczna.pl/

 

(Źródło: www.cal.org.pl/)