Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2015 roku

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2015 i zaprasza do składania ofert.
Termin składania ofert upływa z dniem 24 listopada 2014 roku.

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 Warszawa lub przesyłać na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 2447308 lub 22 2443197.

Pełna informacja wraz z załącznikami znajduje się na stronie Ministerstawa Sportu i Turystyki.

(Źródło:www.msport.gov.pl/)