Nagrody dla reprezentacji Pomorza Zachodniego na targach turystycznych Tour Salon

W dniach 23–25 października br. odbyły się najważniejsze polskie targi turystyczne, tj. Targi Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu.
Pomorze Zachodnie – jak co roku – wystąpiło z obszerną prezentacją regionalną. Stoisko Województwa Zachodniopomorskiego zostało zorganizowane wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie i Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Zakup powierzchni wystawienniczej był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2014. Zabudowę finansowała Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Na 100 metrowym stoisku swoją ofertę wystawiali: Województwo Zachodniopomorskie i ZROT, Świnoujście wraz ze Świnoujską Organizacją Turystyczną i Fortem Gerharda, Kołobrzeg wspólnie z hotelem Senator z Dźwirzyna, Koszalin wespół ze Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Świdwin, a także Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie oraz  Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki  w Szczecinie.

Można powiedzieć, że już tradycyjnie wracamy z poznańskich targów z nagrodami, choć w tym roku reprezentacja Pomorza Zachodniego zdobyła wyjątkowo wiele laurów:

  1. nagrodę Acantus Aureus 2014 w konkursie Międzynarodowych Targów Poznańskich na najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej stoisko promocyjne otrzymała Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych, które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wizerunek firmy i spójność przekazu promocyjnego.
  2. Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego 2014r. otrzymał Zachodniopomorski Szlak Żeglarski.
  3. Wyróżnienie Polskiej Organizacji Turystycznej w konkursie na najlepszy produkt turystyczny 2014r. otrzymały Ogrody Hortulus w Dobrzycy.
  4. w ogólnopolskim konkursie na najlepszy materiał promocyjny (drukowany, multimedialny) „Róża Regionów” – organizowanym przez redakcję czasopisma branżowego „Wiadomości Turystyczne” Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zdobył I miejsce w kategorii „Seria wydawnicza” za foldery:
  • Zachodniopomorski Szlak Żeglarski
  • Zachodniopomorska Kraina Wodna
  • Zachodniopomorskie – turystyka campingowa
  • Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży.

O miano najlepszego materiału rywalizowało w tym roku aż 99 projektów, w tym: 81 materiałów drukowanych i 18 aplikacji mobilnych.

ponadto:

5. Statuetkę targów Tour Salon 2014 otrzymało Forum Turystyki Regionów w Szczecinie
6. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie otrzymał III nagrodę w Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej, w kategorii Przewodniki, za wydawnictwo "Śladami Lubinusa. Przewodnik niezwykły"