baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Regionalne spotkanie informacyjne na temat programu Erasmus+ w woj. zachodniopomorskim

Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (jst), dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się młodzieżą i edukacją pozaformalną z terenu województwa zachodniopomorskiego na Konferencję promującą Program Erasmus+, która odbędzie się dnia 25. listopada w Zachdniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Celem Konferencji będzie przybliżenie założeń programu Erasmus + i przekazanie informacji o zasadach przystępowania do programu w latach 2014 -20.

Konferencja składać się będzie z trzech części odpowiadających sektorom realizującym działania programu Erasmus +, skierowanych do poszczególnych grup.
1. Edukacja szkolna – część skierowana do przedstawicieli szkolnictwa ogólnego, tj.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
2. Kształcenie i szkolenia zawodowe – część skierowana do przedstawicieli kształcenia zawodowego, tj.: szkoły zawodowe i techniczne, przedsiębiorstwa, ośrodki nauki i organizacje związane z kształceniem zawodowym, organizacje pozarządowe.
3. Młodzież – część skierowana do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, m.in.:
placówki oświatowe w tym: szkoły, poradnie psychologiczno –pedagogiczne, organizacje i instytucje zajmujące się młodzieżą i edukacją pozaformalną (domy kultury), organizacje pozarządowe.

Konferencja zostanie zorganizowana w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie 25.11.2014r.
Więcej informacji o konferencji na stronie www.europedirect-szczecin.eu

(Źródło: www.europedirect-szczecin.eu)