Standardy funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w fazie konsultacji!

Trwają konsultacje standardów RDPP wypracowanych wcześniej w obszarze czterech województw: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Zapraszamy tych z Państwa, którym temat RDPP i całego III sektora jest bliski i ważny do wyrażenia swojej opinii poprzez udzielenie odpowiedzi na kilka pytań zawartych w karcie konsultacyjnej.

Proces przygotowywania standardów funkcjonowania RDPP (w czterech obszarach: trybu powoływania członków, trybu pracy, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz ewaluacji) zmierza ku końcowi.
Część członków RDPP z I obszaru (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i lubuskie) wzięła czynny udział angażując się w prace zespołu ds. opracowania standardów, a wszyscy członkowie rad mieli okazję „dołożyć swoją cegiełkę” do tego procesu poprzez udział w badaniu RDPP tzw. narzędziem samooceny.

Pełna informacja wraz ze standardami oraz kartą konsultacujną dostępne sa na stronie Pracowni Pozarzadowej.

(Źródło:www.pracowniap.org.pl)