baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Konferencja Centrum Inicjatyw Obywatelskich dla przedstawicieli NGO i JST

Centrum Inicjatyw Obywatelskich jako Lider projektu wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Miasto Ustka zaprasza do udziału w Konferencji regionalnej upowszechniającej Model Kontraktowania Usług Społecznych.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami w zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym na podstawie Modelu Kontraktowania Usług Społecznych wypracowanym przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Termin: 14 kwietnia 2015 o godzinie 10:30-15:30 (od 10:00 rejestracja uczestników)
Miejsce Konferencji - Budyner WORD, ul. Golisza 10 B, Szczecin

W ramach konferencji zaplanowano wystąpienia prelegentów oraz panel dyskusyjny. Dodatkowo dla każdego uczestnika/ki przewidziano gorący posiłek oraz zestaw materiałów konferencyjnych zawierających szczegółowe informacje na temat praktycznych przykładów i efektów stosowania proponowanych typów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Szczegółowy program konferencji, tematy poszczególnych wystąpień znajdą Państwo na stronach: www.projekt.zlecaniezadan.pl, www.samorzad.pap.pl, www.doradcasamorzadu.pl

Potwierdzenie uczestnictwa do dnia 10 kwietnia 2015 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie http://www.projekt.zlecaniezadan.pl

(Źródło: http://www.sektor3.szczecin.pl/)