baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

IV edycja programu edukacyjnego "Lider Zachodniopomorski"

Sekretariat ds. Młodzieży zaprasza do IV-tej edycji wyjątkowego programu edukacyjnego ,,Lider Zachodniopomorski" dla młodych ludzi (wiek 17-25 lat), którzy nie mogą usiedzieć w miejscu i chcą zrobić coś w swojej lokalnej społeczności - młodzieżowej radzie, szkole, miejscowości, organizacji pozarządowej. W ramach programu uczestnicy wezmą udział w cyklu pięciu spotkań warsztatowych odbywajacych się w weekendy, ciekawych spotkaniach oraz realizację mini-projektu.

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego - organizator programu - zaprasza szczególnie osoby z naszego regionu, mieszkające poza Szczecinem. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia i zwraca koszty dojazdu z miejsca zamieszkania na spotkania.

Program Lider Zachodniopomorski uzyskał honorowy patronat Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Dlaczego warto się zgłosić:

 • rozwiniesz kompetencje społeczne,
 • dowiesz się jaką rolę pełnisz w grupie,
 • poznasz swoje mocne i słabe strony oraz swój potencjał,
 • dowiesz się jak wyznaczać cele i je realizować,
 • dowiesz się gdzie szukać funduszy na realizację młodzieżowych inicjatyw,
 • nauczysz się jak pracować metodą projektów i jak zarządzać projektem,
 • dowiesz się jak założyć organizację pozarządową,
 • poznasz przykłady innych projektów społecznych,
 • poznasz rówieśników o podobnych zainteresowaniach,
 • zrobisz coś dla swojej społeczności.

W ramach projektu 20-osobowa grupa młodych osób z regionu:

 • będzie uczestniczyła w cyklu 5 spotkań warsztatowych odbywających się w weekendy, poświęconych rozwijaniu kompetencji liderskich (grudzień 2015 – kwiecień 2016),
 • weźmie udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi - przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji, urzędów (spotkania połączone z warsztatami);
 • opracuje przy wsparciu merytorycznym coacha koncepcję autorskiego mini-projektu i zrealizuje go w lokalnej społeczności, a ponadto przygotuje jego podsumowanie w formacie umożliwiającym umieszczenie na You Tube (materiał amatorski max. 150 s.);
 • stworzy grupę lokalnych liderów, której uczestnicy w trakcie i po zakończeniu programu będą zapraszani do działań lokalnych i międzynarodowych, w które zaangażowany jest Sekretariat ds. Młodzieży.  

Profil uczestnika:

 • wiek 17-25 lat,
 • mieszka na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • ma co najmniej minimalne doświadczenie w działaniach społecznych (np. w szkole, w młodzieżowej radzie, w organizacji pozarządowej, jako wolontariusz, w grupie nieformalnej),
 • osoba nie była uczestnikiem poprzednich edycji programu,
 • ma motywację do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności oraz do przeprowadzenia mini projektu w społeczności lokalnej.


Program trwa od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r. i zakłada uczestnictwo w pięciu 2-3 dniowych spotkaniach oraz realizację mini-projektu przez uczestnika / pary uczestników. Spotkania programu będą się odbywały w wyznaczone piątki po południu, soboty i niedziele.

Więcej informacji oraz harmonogram i formularz zgloszeniowy na stronie Organizatora.

(Źródło: http://www.mlodziez.wzp.pl/index.php/aktualnosci/970-zapraszamy-do-iv-edycji-lidera-zachodniopomorskiego)