baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Sektor 3 zaprasza na szkolenie Zamknięcie roku w organizacji pozarządowej

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza przestawicieli, wolontariuszy lub osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych z terenów Szczecina na bezpłatne szkolenie "Zamknięcie roku w organizacji pozarządowej". Szkolenie zawiera pakiet podstawowych informacji o których trzeba pamietać na przełomie roku.

Szkolenie odbędzie się 23 stycznia 2016, w godzinach 9.00 – 15.00 w sidzibie SCWOP Sektor 3, al. Wojska Polskiego 63, sala multimedialna.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione najważniejsze obowiązki jakie ciążą na organizacjach pozarządowych związane z prawidłowym zamknięciem roku:

  • Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku 2015,
  • zasady (polityka) rachunkowości,
  • korygowanie błędów,
  • inwentaryzacja,
  • zamkniecie kont księgowych,
  • sporządzanie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasad wyceny i prezentacji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów Sprawozdanie finansowe  –  praktyczna nauka wypełniania sprawozdania.

Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Maćkowiak –  od 1997 roku pracuje lub współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy przy zakładaniu, prowadzeniu i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Pomagała przy prowadzeniu księgowości, rozliczaniu projektów unijnych i dotacji celowych, sporządzaniu sprawozdań z działalności organizacji, sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych przy rozliczaniu dotacji, zatrudnianiu pracowników, prowadzeniu polityki finansowej.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniiowy na stronie organizatora http://sektor3.szczecin.pl/szkolenie-zamkniecie-roku-w-organizacji-pozarzadowej-2/.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 stycznia.


(Źródło: http://sektor3.szczecin.pl/)