Zbiórki publiczne po nowemu

1 kwietnia 2014 r. planowana jest w Belwederze uroczystość podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowej ustawy o zbiórkach publicznych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało tę ustawę razem z partnerami społecznymi. Nowa ustawa wejdzie w życie po 3 miesiącach od opublikowania, czyli w wakacje.

Ustawa daje nowe możliwości organizacjom zajmującym się dobroczynnością (zniesienie formalnych procedur dla zbierających „w internecie”) oraz obywatelom, którzy chcą świadomie przekazywać datki. Narzędziem, które ma pomagać przy stosowaniu nowej ustawy będzie portal zbiórki.gov.pl. Jego uruchomienie zaplanowano na dzień wejścia w zycie nowej ustawy.

Więcej o zmianach wprowadzanych przez nową ustawę można przeczytać na stronach internetowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji