XIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI

pod platanami25 maja 2014 r. , na zakończenie Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, na szczecińskich Jasnych Błoniach odbedą się XIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI. Obie imprezy to znakomita okazja do wymiany pomysłów, poglądów, doświadczeńi szansa na nawiązanie nowych kontaktów i partnerstw. Wydarzenie to jest świętem szczecińskiego trzeciego sektora, okazją do zaprezentowania się NGO-sów mieszkańcom naszego miasta. To także szansa na rozmowy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a społecznością.

Spotkaniu POD PLATANAMI towarzyszyć będzie specjalne wydawnictwo. Okolicznościowa Gazeta POD PLATANAMI, której nakład wynosi 5 tysięcy egzemplarzy, w całości poświęcona będzie trzeciemu sektorowi. Tegoroczne wydanie skupia się na temacie miasta i działań, jakie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i indywidualni działacze realizują w celu wprowadzenia zmiany w najbliższym otoczeniu. Chcemy, by wydawnictwo to powstało wspólnie z Państwem. Szukamy organizacji, grup, osób, którym bliska jest ich mała ojczyzna, które realizują się przez działanie i wdrażają nawet małe, ale skuteczne pomysły (szczegóły w zakładce Gazeta POD PLATANAMI).

Więcej informacji o tym wydarzeniu, a także karta zgłoszenia i regulamin dostępne są w witrynie internetowej: www.platany.org