baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Opracowania nt. Regionalnych Organizacji Turystycznych i Lokalnych Organizacji Turystycznych

  LOT i ROT-jako stowarzyszenia szczególnego rodzaju
 
Ewaluacji ROT-LOT – cele i metoda
 
"Nie marnujmy unijnych dotacji" Wiadomości Turystyczne, nr 21, 2012
 
Załącznik do Kodeksu Dobrych Praktyk systemu zarządzania i marketingu turystyki w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna, 2009
 
Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna, 2009
 
Jak założyć Lokalną Organizację Turystyczną. Wiadomości Turystyczne, 2011
 
Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego , 2011
 
Ewaluacja Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych. M.Migdal, IWT, FTR
 
Stan i perspektywy rozwoju Lokalnych Organizacji Turystycznych - raport końcowy wykonany na zlecenie POT, 2010 r.