baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim


Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna została powołana do życia na zebraniu założycielskim w dniu 15 lutego 2001 r. Dwunastu członków założycieli, w tym Województwo Zachodniopomorskie (na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 18 grudnia 2000 r.) zadeklarowało chęć tworzenia w naszym województwie ROT-u w formie związku stowarzyszeń.

ZROT jest więc płaszczyzną współdziałania władz samorządowych regionu, Lokalnych Organizacji Turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji branżowych, środowiska nauki i przedsiębiorców sektora turystyki, zajmującą się kreowaniem i realizacją regionalnej polityki rozwoju gospodarki turystycznej w województwie zachodniopomorskim.

Podstawowe cele organizacji, to:

 • kreowanie wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
 • integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego,
 • stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem "it",
 • wspomaganie tworzenia lokalnych organizacji turystycznych,
 • działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
 • kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki,
 • kreowanie wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
 • integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego,
 • zwiększanie liczby turystów odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie,
 • działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki,
 • stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem "it",
 • inicjowanie tworzenia i wspomaganie działalności lokalnych organizacji turystycznych,
 • działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
 • koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w Województwie Zachodniopomorskim,
 • kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki,
 • stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działanie na rzecz ochrony zwierząt, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • występowanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • działanie na rzecz krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 • działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa w kontekście rozwoju ruchu turystycznego i zagrożenia przestępczością typową dla obszarów turystycznych, w tym przestępczością wśród dzieci i młodzieży
 • działanie na rzecz propagowania i i uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży
 • prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej dla dzieci i młodzieży.

 

          Więcej na stronie        www.zrot.pl