baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

 PRAWO W TURYSTYCE

  Turystyka w Strukturach Unii Europejskiej. Programy Unii Europejskiej Dotyczące Rozwoju   Turystyki. Przyszłość Turystyki W Unii Europejskie. MSiT, Departament Turystyki 2009
  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej
  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
  Globalny Kodeks Etyki w Turystyce
  Informacja o głównych instytucjach i Organizacjach turystycznych działających w Polsce. Departament Turystyki, 2004 r.

 

PRAWO TURYSTYCZNE na stronie: