baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Karlino - spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty oraz inauguracyjne spotkanie Rady Turystyki Pomorza Zachodniego z udziałem ZROT, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawicieli LOT-ów z naszego regionu.

Kołobrzeg - kolejne warsztaty międzysektorowego zespołu roboczego opracowującego zasady Modelu współpracy JST i NGO dla sektora turystyki w województwie zachodniopomorskim

V Zachodniopomorskie Forum Turystyki

Spotkania z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi z naszego regionu