baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Szkolenie: NGO animator

Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie: NGO animator. Techniki i narzędzia animacji w pracy ze społecznością lokalną.

Konkurs w ramach programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020

Od 02.11.2016 do 16.12.2016 można składać wnioski na projekty współpracy transgranicznej w ramach programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020.
Ogłoszenie o naborze w j. angielskim dostępna jest na stronie Programu.

Otwarcie naboru grudniowego ofert FIO 2017

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje o otwarciu drugiego naboru w konkursie FIO 2017. Oferty należy składać przez Generator Ofert w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).

Plebiscyt na Najlepszy Produkt Turystczny

Cert POT 60Polska Organizacja Turystyczna wraz z serwisem Wirtualna Polska, na podstawie zgłoszeń z Regionalnych Organizacji Turystycznych, przygotowała plebiscyt, w którym wybieramy najatrakcyjniejszy, nowatorski i najbardziej przyjazny turystom produkt. Wśród pretendentów do tego tytułu jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Rozporządzenia dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Zostały opublikowane akty wykonawcze dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, które wynikają z ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1334):