baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”

Akcja „Bezpieczna Woda" jest nową inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowiącą również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak i dla całego środowiska wodniackiego.

Konkurs na grę planszową pod hasłem „Kraina przygód z EFS”

konkurs WUP60Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dnia 9 kwietnia 2014 roku ogłosił konkurs pod nazwą „Kraina przygód z EFS”, skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego.

Konsultujesz – Decydujesz! Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim

Konsultujesz decydujesz60Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego realizuje projekt pn. "Konsultujesz – Decydujesz! Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim", jest wzrost jakości procesów konsultacji społecznych w naszym regionie.

Konkursu Marszałka Województwa pn. Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2014

Jeszcze do 14 kwietnia można składać zgłoszenia do Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2014”. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jest organizatorem, a patronat nad Konkursem sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencja "Przyszłość w turystyce, turystyka w przyszłości"

W dniach 9-10 października 2014r. we Wrocławiu odbedzie sie II Międzynarodowa konferencja naukowa "Przyszłość w turystyce, turystyka w przyszłości". Tematyka Konferencji skoncentrowana będzie wokół aktualnych i przyszłych zagadnień turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie uczestnictwa w turystyce oraz organizacji, zarządzania i kształcenia kadr mających sprostać stale rosnącym wymaganiom konsumentów w branży turystycznej.