baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Konsultujesz – Decydujesz! Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim

Konsultujesz decydujesz60Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego realizuje projekt pn. "Konsultujesz – Decydujesz! Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim", jest wzrost jakości procesów konsultacji społecznych w naszym regionie.

Konkursu Marszałka Województwa pn. Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2014

Jeszcze do 14 kwietnia można składać zgłoszenia do Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2014”. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jest organizatorem, a patronat nad Konkursem sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencja "Przyszłość w turystyce, turystyka w przyszłości"

W dniach 9-10 października 2014r. we Wrocławiu odbedzie sie II Międzynarodowa konferencja naukowa "Przyszłość w turystyce, turystyka w przyszłości". Tematyka Konferencji skoncentrowana będzie wokół aktualnych i przyszłych zagadnień turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie uczestnictwa w turystyce oraz organizacji, zarządzania i kształcenia kadr mających sprostać stale rosnącym wymaganiom konsumentów w branży turystycznej.

e-handel - szkolenia dla osób niepełnosprawnych z firm turystycznych

szkolenie sklep60Pracownicy z województwa zachodniopomorskiego m.in. z sektora turystyki zatrudnieni w mikro i małych firmach, właściciele, a także osoby samozatrudnione posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mają mozliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Zasada gender w Unii Europejskiej

 

Gender, czyli płeć społeczno-kulturowa, oznacza - podzielany przez ogół społeczeństwa - sposób pojmowania, postrzegania pewnych cech, atrybutów i zachowań oraz przypisywania ich  kobiecie i mężczyźnie przez szeroko rozumianą kulturę. Równość między kobietami i mężczyznami jest podstawową wartością Wspólnoty i jednym z zadań promowanych przez Wspólnotę.