baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Przyjazdy do Polski w 2013 roku

Na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki została opublikowana synteza wyników badań dotyczących przyjazdów do Polski w 2013 r. Według wstępnych szacunków Activ Group w 2013 roku było 72,3 mln przyjazdów cudzoziemców, o 8,8% więcej niż w poprzednim roku. Ilość przyjazdów turystów szacujemy na około 15,8 mln (o 6,9% więcej).

Równość kobiet i mężczyzn w UE

ke60Równość kobiet i mężczyzn jest jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej. Już w 1957 r. w traktacie rzymskim zapisano zasadę równej płacy za równą pracę. Istotnym dokumentem europejskim dotyczącym tej kwestii jest Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn. To swego rodzaju program prac Komisji Europejskiej w dziedzinie równości płci na lata 2010-2015.

Platforma e-learningowa Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła platformę e-learningową pn. „Szkolenia Marketingowe”, której celem jest pogłębienie wiedzy marketingowej oraz doskonalenie umiejętności jej praktycznego zastosowania. Adresatami, do których kierowane są te szkolenia są zwłaszcza: osoby z Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych; przedstawiciele Lokalnych Grup Działania;

Warsztaty Słowian i Wikingów

Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Vineta zapraszają na warsztaty historyczne. W ramach warsztatów każdy chętny będzie mógł nauczyć się garncarstwa, produkcji filcu, wykonywania pierścionków taśmowatych, tkania krajek na tabliczkach i bardku, produkcji świec z wosku. Dużych i małych amatorów organizatorzy zapoznają z warsztatem bicia monet,

Festyn turystyczny "Piknik nad Odrą"

W dniach 10-11 maja 2014r. w Szczecinie u podnóży Wałów Chrobrego odbędzie si ekolejna edycja Festynu turystycznego "Piknik nad Odrą". To największa plenerowa impreza w Województwie Zachodniopomorskim promująca m.in. turystykę i rekreację. Stoiskom wystawienniczym towarzyszy festiwal kuchni i wyrobów regionalnych,