baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

O czym warto wiedzieć, wyjeżdżając za granicę

Przed wyjazdem za granicę, czy to w celach turystycznych, służbowych, czy w związku z podejmowaną tam pracą, należy się zapoznać z wymogami wizowymi, celnymi, prawnymi oraz wskazówakami dotyczącymi wymaganych i rekomendowanych szczepień. Warto też sprawdzić jakie są zwyczaje religijne i inne kwestie obyczajowe, a także ostrzeżenia...

Targi turystyczne w Warszawie

Na początku kwietnia w Warszawie odbedą się dwie duże imprezy targowe o charakterze turystycznym, tj. Targi WIATR I WODA (3-6 kwietnia, Stadion Narodowy) oraz XIX Targi turystyki i wypoczynku LATO (4-6 kwietnia, Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska). Na obu imprezach będzie prezentowana oferta turystyczna województwa zachodniopomorskiego. Warto też dodać, że partnerem tegorocznych targów Wiatr i Woda...

Przyjazdy do Polski w 2013 roku

Na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki została opublikowana synteza wyników badań dotyczących przyjazdów do Polski w 2013 r. Według wstępnych szacunków Activ Group w 2013 roku było 72,3 mln przyjazdów cudzoziemców, o 8,8% więcej niż w poprzednim roku. Ilość przyjazdów turystów szacujemy na około 15,8 mln (o 6,9% więcej).

Równość kobiet i mężczyzn w UE

ke60Równość kobiet i mężczyzn jest jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej. Już w 1957 r. w traktacie rzymskim zapisano zasadę równej płacy za równą pracę. Istotnym dokumentem europejskim dotyczącym tej kwestii jest Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn. To swego rodzaju program prac Komisji Europejskiej w dziedzinie równości płci na lata 2010-2015.

Platforma e-learningowa Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła platformę e-learningową pn. „Szkolenia Marketingowe”, której celem jest pogłębienie wiedzy marketingowej oraz doskonalenie umiejętności jej praktycznego zastosowania. Adresatami, do których kierowane są te szkolenia są zwłaszcza: osoby z Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych; przedstawiciele Lokalnych Grup Działania;