baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Warsztaty Słowian i Wikingów

Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Vineta zapraszają na warsztaty historyczne. W ramach warsztatów każdy chętny będzie mógł nauczyć się garncarstwa, produkcji filcu, wykonywania pierścionków taśmowatych, tkania krajek na tabliczkach i bardku, produkcji świec z wosku. Dużych i małych amatorów organizatorzy zapoznają z warsztatem bicia monet,

Festyn turystyczny "Piknik nad Odrą"

W dniach 10-11 maja 2014r. w Szczecinie u podnóży Wałów Chrobrego odbędzie si ekolejna edycja Festynu turystycznego "Piknik nad Odrą". To największa plenerowa impreza w Województwie Zachodniopomorskim promująca m.in. turystykę i rekreację. Stoiskom wystawienniczym towarzyszy festiwal kuchni i wyrobów regionalnych,

I Forum Turystyczne Państw Karpackich w Rzeszowie

17 marca br. zostało podpisane porozumienie w sprawie organizacji V Forum Innowacji w Rzeszowie. Partnerzy tego przedsięwzięcia ustalili również podział kompetencji przy organizacji I Forum Turystycznego Państw Karpackich oraz spotkania ministrów ds. turystyki państw karpackich.

Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych branży turystycznej

Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu przez dwa lata uczestniczyła w Ogólnopolskim projekcie pn. „Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych branży turystycznej” realizowanym przez Toruński LOT.

Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Za priorytetowe zadanie uznaje się wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi. Może być ono realizowane przez organizację m.in. kampanii, spotkań, szkoleń, treningów i tym podobnych działań.