baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

27 marca br. (czwartek) w godz. 9.00- 16.00 w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie odbędzie się "Dzień informacyjny nt. Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). Podczas tego spotkania będziecie mogli Państwo uzyskać podstawowe informacje na temat Strategii, poznać możliwości jakie stwarza w zakresie rozwoju współpracy międzyregionalnej w Regionie Morza Bałtyckiego oraz jakie będą możliwości finansowania projektów współpracy w nowym okresie programowania.

Kodeks Dobrych Praktyk POT-ROT-LOT

„Kodeks Dobrych Praktyk” to zbiór wskazówek skutecznego funkcjonowania trójstopniowego systemu zarządzania marketingiem turystycznym w kraju, określającym normy kształtowania relacji wszystkich zaangażowanych podmiotów, a w szczególności Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), Regionalnych Organizacji Turystycznych (ROT), Lokalnych Organizacji Turystycznych (LOT) oraz innych partnerów.

V Zachodniopomorskie Forum Turystyki

W dniach 12-13 lutego br. w Koszalinie odbyło się V Zachodniopomorskie Forum Turystyki – konferencja, która cyklicznie gromadzi regionalnych przedstawicieli branży turystycznej, samorządu województwa i samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych sektora turystyki, zainteresowanych rozwojem turystyki.