baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Konkursu "Równać Szanse 2016"

Do 25 października 2016 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Konkursu "Równać Szanse 2016".

Konferencja pt. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Konferencja pt. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój organizowana przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - 15 września 2016 r.

Kongres Turystyki Polskiej

kongres turystyki polskiej 60Przypominamy, że w dniach 12 – 14 października 2016 r. w Świdnicy odbędzie się Kongres Turystyki Polskiej.

VII Kongres Regionów we Wrocławiu

VII Kongres Regionów odbędzie się w dniach 26-27 września w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Temat przewodni VII Kongresu Regionów to „Nowoczesne Regiony przyjazne mieszkańcom”. Podczas dwóch dni sesji plenarnych i dyskusji panelowych – w obecności znamienitych gości, decydentów oraz uznanych ekspertów, omawiane będą dobre praktyki oraz tematy z obszarów: samorząd i biznes, jakość życia mieszkańców, promocja regionów.

Program współpracy Samorządu Województwa z NGO na 2017 rok - spotkanie z NGO

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (Urząd Marszałkowski WZ) zaprasza na spotkanie dotyczące „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Spotkanie odbędzie się 25 sierpnia 2016 r. w Szczecinie.