baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

System oznakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 29 czerwca 2016 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu: "System oznakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim".

GŁOSOWANIE na kandydatów do ZRDPP na lata 2016-2019

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza głosowanie na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2016-2019.

Certyfikacja biur informacji turystycznej - edycja 2016

Ruszyła kolejna edycja Certyfikacji biur informacji turystycznej w Polsce prowadzona przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi w każdym województwie. Ceryfikaty są przyznawane co 2 lata i obowiązują wyłącznie na przyznany okres.

Kongres Turystyki Polskiej – rejestracja!

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że ruszyła rejestracja uczestników na Kongres Turystyki Polskiej, który odbędzie się w dniach 12 – 14 października 2016 r. w Świdnicy.

100 milionów złotych ze środków unijnych na wsparcie dla sprzedawców ofert turystyki prozdrowotnej.

Wychodząc naprzeciw rosnącej popularności polskich usług prozdrowotnych wśród turystów zagranicznych Polska Organizacja Turystyczna organizuje serię sesji informacyjno – warsztatowych.
Sesje odbędą się w 5 miastach w Polsce.