baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Szkolenie "Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce"

Polska OrganizacjaTurystyczna oraz Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, przy udziale Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, organizują w dniach 9-10 czerwca 2016 r. szkolenie pn. „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce”.

VIII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

germium16 60W dniach 7-9 grudnia 2016 roku w Poznaniu odbędzie się VIII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. Konferencja ta jest platformą integracji środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych. To forum przepływu myśli i poglądów oraz miejsce spotkań czołowych osób i środowisk, działających na rzecz rozwoju turystyki w Polsce.

XLVII Walne Zebranie Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich

Zapraszamy do udziału w konferencji podczas XLVII Walnego Zebrania Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich, która odbędzie się 2 czerwca 2016 roku w Łebie.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Ruch turystyczny. Trendy - Badania - Organizacja

W dniach 17-18 maja Katedra Zarządzania Turystyką, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Ruch turystyczny. Trendy - Badania - Opinie.

Wspieranie umiędzynarodowienia unijnych podmiotów turystycznych

Komisja Europejska opublikowała ogłoszenie o przetargu, którego przedmiotem jest Wspieranie umiędzynarodowienia unijnych podmiotów turystycznych, promowanie transeuropejskich produktów turystycznych oraz organizowanie spotkań na rzecz łączenia przedsiębiorstw (B2B) podczas targów międzynarodowych.