baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Zmiany w akredytowaniu białoruskich firm turystycznych

Polska Organizacja Turystyczna w trosce o zachowanie ciągłości turystyki przyjazdowej z Rosji, Białorusi oraz Ukrainy, po zmianach przy występowaniu o polską wizę, na wniosek przedstawicieli branży turystycznej współpracującej z rynkiem białoruskim, podjęła interwencję w tej sprawie w MSZ.

Badanie poziomu cyfryzacji w branży turystycznej

Komisja Europejska (DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) prowadzi projekt badawczy mający na celu określenie poziomu cyfryzacji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych i barier, na jakie te firmy napotykają.

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

W Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy MSiT, NBP a GUS, został opracowany komunikat pt.: „Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku”.

Branżowy Program Promocji Branży Usług Prozdrowotnych

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w Branżowym Programie Promocji Branży Usług Prozdrowotnych do udziału w organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju spotkaniu konsultacyjnym.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza na kursy

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza na Kurs WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU oraz Kurs kierownika w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.